วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

มหาจุฬาฯเตรียมลงนาม MOU กับศูนย์คุณธรรมจับมือทำตัวชี้วัดสติปัญญาและคุณธรรมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566  รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม  (องค์การมหาชน)  กระทรวงวัฒนธรรม  เข้าร่วมชี้แจงประเด็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมจัดทำตัววัดด้านสติปัญญา และคุณธรรมร่วมกัน ให้สอดรับกับกลุ่มสถาบันพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยกลักศาสนา ซึ่งจะเริ่มจากวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร แล้วขยายผลไปสู่วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ทั่วประเทศ ที่สนใจเข้าร่วม

@siampongnews #หนังสือสวดมนต์กระแตปกแข็ง ♬ Dj Jalan Pargoy X Goyang Jaypong - DJ MIFTAH

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ปิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำปี ๒๕๖๖ นิสิตวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา "มจร"

วันที่ ๗  ธันวาคม ๒๕๖๖  ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  อำเภอเขาค้อ   จังหวัดเพชรบูรณ์  พระเมธีวัชรบัณฑิต ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาช...