วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566

"พระพรหมบัณฑิต" จับมือผู้แทนนักวิชาการไทย ลงนามสัญญาแปลพระไตรปิฏกฉบับบาลี เป็นภาษาอังกฤษเวอร์ชั่นสุดทันสมัย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. (ป.ธ.9,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในฐานะประธานอนุกรรมการแปลพระไตรปิฏกเป็นภาษาอังกฤษ 45 เล่ม ที่รัฐบาลแต่งตั้ง ได้เป็นประธานในการลงนามสัญฐาการแปลกับนักวิชาการไทย โดยพระวินัยปิฏก พระมหาสมพงษ์ คุณากโร เป็นผู้ลงนาม พระสุดตันตปิฏก รศ.ดร.นัทธี ศรีดี เป็นผู้ลงนาม และพระอภิธรรมปิฏก พระมหาสมบูรณ์ วุฒิกโร เป็นผู้ลงนามขณะที่สัญญาการแปลบทนำพระไตรปิฏก 45 เล่มโดยนำมาจากพระไตรปิฏกฉบับ มจร เป็นภาษาอังกฤษที่มอบหมายให้วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร เป็นผู้รับผิดชอบหาทีมแปลนั้น พระเมธีวัชรบัณฑิต  ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) เป็นผู้ลงนามในสัญญาการแปล

ทั้งนี้ งบประมาณทั้งหมดในการแปลและนักแปลบรรณาธิการทั้งนักวิชาการไทยและต่างประเทศนั้น ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย โดยการสนับสนุนการดำเนินการโดยมหาเถรสมาคม ซึ่งพระไตรปิฏกฉบับภาษาอังกฤษที่ผ่านการแปลนี้ จะเป็น Version ที่ทันสมัยที่สุด โดยนักวิชาการจากทั่วโลก ซึ่งจะเป็นเป็นปัญญาสาธารณะให้ชาวโลกศึกษาเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติเพื่อเข้าถึงลมกายใจของหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไป


@siampongnews #หนังสือสวดมนต์กระแตปกแข็ง ♬ Dj Jalan Pargoy X Goyang Jaypong - DJ MIFTAH

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

"สุวัจน์" มอบรูปหล่อคุณย่าโมรุ่นโคราช 555 ปี และหลวงพ่อคูนรุ่นยอดธง "แอนโทเนีย โพซิ้ว"

"สุวัจน์"  ยินดี "แอนโทเนีย โพซิ้ว"   มอบรูปหล่อคุณย่าโม รุ่นโคราช 555 ปีและหลวงพ่อคูน รุ่นยอดธง พร้อมขอให้ช่วยประชาสัมพ...