วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566

นายกฯไทย – เวียดนาม มุ่งกระชับความสัมพันธ์รอบด้าน ผลักดันความเข้มแข็งในระดับภูมิภาคเมื่อวันที่  20  กันยายน 2566    เวลา 11.50 น. นายฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ (H.E. Mr. Pham Minh Chinh) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าพบเพื่อหารือทวิภาคีกับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 78  (UNGA78) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญดังนี้ 

นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สำหรับสารแสดงความยินดีที่เข้ารับ ตำแหน่ง พร้อมเชิญชวนมาเยือนประเทศไทยในเวลาที่สะดวก ซึ่งไทยมองว่าเวียดนามเป็นเพื่อน บ้าน และหุ้นส่วนที่สำคัญ  รวมทั้งเพื่อเฉลิมฉลอง ครบรอบ 10 ปีของความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกัน โดยรัฐบาลนี้จะเสริมสร้างความร่วมมือกับเวียดนามในทุกด้าน เคารพซึ่งกันและกัน  เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ  

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยเห็นพ้องที่จะเพิ่มเที่ยวบินระหว่างกันมากขึ้นเพื่อเชื่อมเมืองรองของไทย(เช่น อุดรธานี)กับเวียดนามนอกเหนือจากกรุงเทพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าและความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างกันต่อไป

เห็นพ้องที่จะแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันเพิ่มขึ้น และตกลงที่จะเยือนกันและกันในโอกาสแรก

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรียินดีกับการลงทุนของเวียดนามในไทยที่มีมากขึ้น ซึ่งไทยยินดีที่จะขยายการค้า การลงทุน ระหว่างกัน เเละพร้อมผลักดันการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค ขณะที่การค้าทวิภาคีระหว่างไทยกับเวียดนาม ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรอำนวยความสะดวกทางการค้าให้มากยิ่งขึ้น

@siampongnews ชุดจี้พร้อมแหนบกลัด #3พระอรหันต์ร้านต้นฉบับ ♬ Ready - Official Sound Studio

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

"สุวัจน์" มอบรูปหล่อคุณย่าโมรุ่นโคราช 555 ปี และหลวงพ่อคูนรุ่นยอดธง "แอนโทเนีย โพซิ้ว"

"สุวัจน์"  ยินดี "แอนโทเนีย โพซิ้ว"   มอบรูปหล่อคุณย่าโม รุ่นโคราช 555 ปีและหลวงพ่อคูน รุ่นยอดธง พร้อมขอให้ช่วยประชาสัมพ...