วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566

"พวงเพ็ชร" ตอบกระทู้ถามสดในสภาฯ ยันรบ.จัดงบฯปี67 ค่าตอบแทนรายเดือนแก่ครูร.ร.พระปริยัติธรรมไว้แล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566   นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตอบกระทู้ถามสดในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) จำนวน 3,320 อัตรา จำนวน 346,726,400 บาท ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอโดยระบุว่า  สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทางรัฐบาลได้กำหนดจัดสรรไว้แล้วจำนวนทั้งสิ้นกว่า 500 ล้านบาท

@dr.puangpet ตอบกระทู้สดที่สภา เรื่องการจัดสรรงบฯของ ร.ร.พระปริยัติธรรมค่ะ #เศรษฐาทวีสิน #นายกรัฐมนตรี #ประชุมสภา #รัฐมนตรี #ตอบกระทู้ ♬ Ghibli system. A sad and beautiful ballad(87172) - 朝木春美千
ทั้งนี้นายพัฒนา สัพโส สส.จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย ได้ตั้งกระทู้สด ถาม นางพวงเพ็ชร ว่า ตั้งแต่ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาที่เกิดขึ้นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่บุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ ทำไมเกิดความการเบิกจ่ายล้าช้าเกิดจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือกระทรวงการคลัง หรือหน่อยงานใด พร้อมขอให้รัฐมนตรีตอบ 3 ประเด็นคำถามดังนี้ 1 รัฐบาลจะพิจารณางบประมาณโรงเรียนพระปริยัติธรรมมากที่ผ่านมาหรือไม่ 2.ตำแหน่ง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอไป 35 ตำแหน่ง และกระทรวงการคลังลดเหลือแค่ 16 ตำแหน่งให้เพียง 19 ตำแหน่งเหตุผลเพราะอะไร 3.บัญชีตำแหน่งค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ขอไป 35 ตำแหน่ง ให้มาเพียง 16 ตำแหน่งส่วนที่เหลืออีก 19 ตำแหน่งจะได้กลับมาเหมือนเดิมหรือไม่

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพลงรอเธอริมบึง

แต่งโดยส.สมพงษ์  สร้างสรรค์โดย suno (Verse 1) นั่งริมบึง เดือนหงาย หัวใจพี่สั่นไหว มองหาแจ่มจันทร์ นัดไว้จะมาหา รอจนสว่างไฉน กานดา ยังไม่มา...