วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566

"พศ." อาสนะร้อนแล้ว! ตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลงบฯให้บุคลากร "บาลี-นักธรรม -ปริยัตินิเทศก์" หลังครม.จัดงบฯจ่ายค่าตอบแทนครูพระปริยัติธรรมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566  หลังจากที่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ได้รับงบประมาณ  (งบกลาง) จำนวน  3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน 2565) และงบประมาณปี 2566 ครบ 12 เดือน รวมเป็น 15 เดือน เป็นจำนวน  3,320 อัตราเป็นจำนวนงบประมาณ 346,726,400 ล้านบาทและกำลงเตรียมเข้าสู่ระบบการรับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2567  ตามที่ทราบแล้วนั้น ในส่วนของกองธรรมสนามหลวงได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2566 เพียงจำนวน 59 อัตรา  สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 30 อัตรา และสำนักงานพระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพียง  6 อัตรา ล่าสุด นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการการศึกษาพระปริยัติธรรม ได้ลงนามแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ตามสิทธิใน พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรมพ.ศ. 2562 ในส่วนของกองธรรมสนามหลวง กองบาลีสนามหลวง และ ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์  โดยให้คณะทำงานชุดนี้ มีหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้กับทั้ง สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ รวมทั้งมีหน้าที่จัดทำข้อมูลในการเสนอของบประมาณเป็นอันดับต่อไป

 

 


@siampongnews #หนังสือสวดมนต์กระแตปกแข็ง ♬ Dj Jalan Pargoy X Goyang Jaypong - DJ MIFTAH

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

"สุวัจน์" มอบรูปหล่อคุณย่าโมรุ่นโคราช 555 ปี และหลวงพ่อคูนรุ่นยอดธง "แอนโทเนีย โพซิ้ว"

"สุวัจน์"  ยินดี "แอนโทเนีย โพซิ้ว"   มอบรูปหล่อคุณย่าโม รุ่นโคราช 555 ปีและหลวงพ่อคูน รุ่นยอดธง พร้อมขอให้ช่วยประชาสัมพ...