วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566

"อุบลฯ"ร่วมส่งมอบเครื่องสูบน้ำอเนกประสงค์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ (solar cell) แบบเคลื่อนที่



เมื่อ วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานส่งมอบเครื่องสูบน้ำอเนกประสงค์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ (solar cell) แบบเคลื่อนที่ โดยมี นายพรศักดิ์ อุดมทรัพยากุล ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานคณะทำงาน Change for good การไฟฟ้านครหลวง นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ว่าที่ ร.ต. ชาญนลิน โพธิ์ประยูร ประธานคณะทำงาน Change for good กระทรวงมหาดไทยพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และได้รับพระเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระพิพัฒน์วชิโรภาส เจ้าอาวาสวัดป่ามหาธีราจารย์ป่าดงใหญ่วังอ้อ ฐานะที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะทำงาน Change for good การไฟฟ้านครหลวงและภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ร่วมกันส่งมอบเครื่องสูบน้ำอเนกประสงค์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์(solar cell) แบบเคลื่อนที่ได้จำนวน 36 ชุดให้กับเกษตรกรในพื้นที่ 9 อำเภอ 108 แปลง ณ ศาลาใหญ่ วัดป่ามหาธีราจารย์ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีพร้อมทั้งคณะฯได้ร่วมกัน Kick off เปิดใช้เครื่องสูบนำ้โซล่าเซลล์แบบเคลื่อนที่ได้ ณ สวนสุขภาพวังอ้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี   

 โครงการนี้ต่อเนื่องจากการที่คณะทำงาน Change for good MEA ร่วมกับคณะทำงาน Change for good กระทรวงมหาดไทยพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีลงสำรวจพื้นที่พบว่าเกษตรกรแปลงโคกหนองนา ระดับ CLM และ HLM ประสบปัญหาขาดน้ำเพื่อการเกษตร จึงได้จัดทำโครงการ “MEA มอบปั้มน้ำ Solar เพื่อโคกหนองนา พัฒนาสู่ความยั่งยืน” ขึ้น โดยมีกำหนดการลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 18-24 กันยายน 2566 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ กฟน.นโยบายกระทรวงมหาดไทย และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ Sustainable Development Goal (SDGs ) เพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดียิ่งขึ้น (Change for good) ในสังคมต่อไป

.

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดอุบลราชธานี

https://ubonratchathani.prd.go.th/.../id/33/iid/216568

@siampongnews ชุดจี้พร้อมแหนบกลัด #3พระอรหันต์ร้านต้นฉบับ ♬ Ready - Official Sound Studio

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพลงรอเธอริมบึง

แต่งโดยส.สมพงษ์  สร้างสรรค์โดย suno (Verse 1) นั่งริมบึง เดือนหงาย หัวใจพี่สั่นไหว มองหาแจ่มจันทร์ นัดไว้จะมาหา รอจนสว่างไฉน กานดา ยังไม่มา...