วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

Good news!! Ministry of Labor Recruiting Thai people to work in Macau, 46 positions, salary 5 - 80,000 baht.


 On September 28, 2566 (Buddhist Era), Mr. Pairoj Chotikasetsiri, the Director-General of the Department of Employment, revealed that the Ministry of Labor, through the Department of Employment, is currently accepting job applications for individuals interested in working in the Macau Special Administrative Region (SAR) with the employer, MGM Grand Paradise Limited. This company operates in the casino, restaurant, and hotel sectors and has openings for 7 positions, totaling 46 vacancies. These positions include Spa Masseuses, International Marketing Staff, Customer Door Attendants, Front Desk Hosts (VIP), Baggage Handlers, Food and Beverage Service Staff (VIP), and Food and Beverage Service Staff. The monthly salaries for these positions range from 50,808 to 80,154 Thai Baht.

The employer will cover the cost of round-trip airfare for employees upon the completion of their employment contracts. Additionally, they will provide accommodation at a monthly rate of 500 Macau Patacas and meals during working hours. Overtime pay and labor-related benefits will be provided in accordance with Macau labor laws. This recruitment initiative is conducted as part of a government program to send Thai workers abroad, and there is no application fee or service charge for job seekers. Those selected for employment will only need to cover necessary expenses, including photography, passport fees (if not already possessed), health check-ups, criminal record checks, and membership fees for the Overseas Employment Fund, totaling approximately 5,500 Thai Baht.

Mr. Pairoj emphasized that the positions require strong English communication skills and the ability to communicate in either Mandarin or Cantonese. Applicants should have a good personal appearance and be able to work in shifts. Prior work experience in the applied position will be considered an advantage.

Interested individuals can find more details about the application process, qualifications, job descriptions, and download application forms on the website doe.go.th/overseas under the "Recruitment Announcements" section. Applications can be submitted via email from now until October 4, 2566 (Buddhist Era), without any exceptions on official holidays.

Mr. Pairoj further stated, "Minister Phiphat aims to elevate the Ministry of Labor to an economic ministry by supporting Thai labor to work abroad in compliance with the law, while concurrently developing the skills and potential of Thai workers to meet the needs of foreign employers. This will help increase the income of Thai laborers and contribute significantly to Thailand's economy." For further inquiries, individuals can contact the Department of Employment in their respective provinces or call the Department of Employment in Bangkok at 0 2245 1034 during business hours.


@siampongnews มุ้งคอกเลี้ยง#ตั๊กแตน ♬ Tere Baad Nazar Nhi Aati Koi Manjil - Deepak Kurai

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ปิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำปี ๒๕๖๖ นิสิตวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา "มจร"

วันที่ ๗  ธันวาคม ๒๕๖๖  ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  อำเภอเขาค้อ   จังหวัดเพชรบูรณ์  พระเมธีวัชรบัณฑิต ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาช...