วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566

ปลัดมหาดไทยเยี่ยมภาคีเครือข่ายโคก หนอง นา ชัยภูมิ ย้ำต้องทำตัวเป็นครัวเรือนต้นแบบ"อารยเกษตร"เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตนได้พบปะภาคีเครือข่ายโคก หนอง นา จังหวัดชัยภูมิ และประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระพุทธนาคปรกนิลกาฬเทพสถิต ที่ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิต ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับเมตตาจาก พระญาณวชิรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ประธานมูลนิธิพรหมเมศ ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมเทพสถิต ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาธีราจารย์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ให้การต้อนรับ โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และสมาชิกเครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดชัยภูมิ รวมกว่า 300 คน ร่วมในกิจกรรม

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์  ถวายเครื่องสักการะพระญาณวชิรวงศ์ แล้วกล่าวพบปะภาคีเครือข่ายโคก หนอง นา จังหวัดชัยภูมิ และมอบถุงพระราชทานให้แก่ประธานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนทั้ง 16 อำเภอ พร้อมทั้งมอบสื่อการเรียนการสอนทีวี LED ขนาด 55 นิ้ว ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านช่องสำราญ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และวางศิลาฤกษ์พระพุทธนาคปรกนิลกาฬเทพสถิต พร้อมไถ่ชีวิตกระบือ จำนวน 9 ตัว แล้วเยี่ยมชมนิทรรศการและแปลงโคก หนอง นา ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิตฯ

พระญาณวชิรวงศ์ กล่าวว่า  ย้อนไปเมื่อหลายปีก่อน อาตมภาพมีแนวคิดจะพัฒนาพื้นที่ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิตแห่งนี้ ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ซึ่งได้รับการสืบสาน รักษา และต่อยอด โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการทำโคก หนอง นา เพื่อเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ "หลักการพึ่งพาตนเอง" ให้กับประชาชน จึงได้หารือกับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และได้รับคำแนะนำว่า ให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา" ซึ่งสามารถทำได้ทันที กระทั่งในวันที่ 2 ตุลาคม 2565 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้เดินทางมา ณ พื้นที่ศูนย์ศึกษาปฏิบัติธรรมเทพสถิตฯ แห่งนี้ จนกระทั่งโคก หนอง นา เกิดขึ้นได้ โดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่ง จำนวน 5 ไร่ ซึ่งพบว่า ผลผลิตของแปลงโคก หนอง นา กินไม่หมด ใช้ไม่หมด แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราได้ คือ "การเป็นแหล่งเรียนรู้" ที่ได้ใช้อบรมเป็นประจำ ทั้งเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ครัวไทยครัวโลก ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนและกรมการปกครอง และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในวันนี้เราทุกคนได้มาพบกับผู้ริเริ่มแนะนำและเป็นกำลังสำคัญจนทำให้พื้นที่แห่งนี้ได้รับการเพิ่มพูนพัฒนาจนกลายเป็นความเจริญงอกงามทุกวันนี้" พระญาณวชิรวงศ์ กล่าว

นายสุทธิพงษ์   กล่าวว่า  เรื่องสำคัญที่สุด คือ เราต้องทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในการไปพัฒนาพื้นที่ของตัวเองก่อน เปรียบประดุจเรากำลังเสาะแสวงหามรรคผลของการหลุดพ้นของการสิ้นทุกข์สิ้นโศกเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เฉกเช่นที่พระพุทธเจ้าทรงหาองค์ความรู้ในการตัดกิเลส ตอนนี้เรามีองค์ความรู้ในการทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 

@siampongnews มุ้งคอกเลี้ยง#ตั๊กแตน ♬ Tere Baad Nazar Nhi Aati Koi Manjil - Deepak Kurai

"เราต้องทำตัวเราให้เป็นครัวเรือนต้นแบบ ทำให้สมบูรณ์ ทำให้ดี ทำในพื้นที่เรา และไปเอาแรงเอามื้อสามัคคีกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกัน และสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุด คือ พระองค์ทรงอยากเห็นพวกเรามีความสุข ดัง Happy Family Happy Farmer และพระองค์ทรงอยากเห็นคนไทยช่วยทำให้คนอื่น ๆ มีความสุขด้วย จึงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้เกิดการทำประโยชน์ให้ส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัว ช่วยทำให้ส่วนรวมซึ่งมีนัยหมายถึงคนอื่น ๆ ในสังคมด้วย ได้ลดความเดือดร้อน หมดความเดือดร้อน และมีความสุขเพิ่มพูนขึ้น และขอให้ทุกคนในฐานะคนที่ใฝ่ดี ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยการเป็นจิตอาสา เพื่อทำให้สังคมไทยมีความสุขอย่างยั่งยืน" ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

"ผอ.หลักสูตรสันติศึกษา มจร" ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดา "มหาสมปอง" พร้อมให้กำลังใจเรียนต่อให้จบป.เอก

วันที่ ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๖  พระเมธีวัชรบัณฑิต ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และพระ...