วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

ผู้ว่าฯศรีสะเกษมอบบ้านตามโครงการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ พื้นที่อำเภอปรางค์กู่จำนวน 3 หลังเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566  นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และ เฉลิมฉลอง 238 ปี สร้างเมืองศรีสะเกษ ในพื้นที่อำเภอปรางค์กู่ จำนวน 3 หลัง ดังนี้

โดยหลังแรกมอบให้นายประจันทร์ ศรีเลิศ อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 44/1 บ้านทามจาน หมู่ที่ 12 ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ สภาพบ้านเป็นเพิงไม้เก่า หลังคามุงด้วยสังกะสี มีสภาพทรุดโทรม ไม่มั่นคงแข็งแรง อาศัยอยู่เพียงลำพัง มีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษจึงได้จัดงบประมาณ 25,000 บาท อีกทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน ได้บริจาคเงินและสละแรงงานจิตอาสาร่วมก่อสร้างจนเสร็จ

หลังที่ 2 ร่วมมอบให้นายกฤษา (กะ-ริด-สา) คำมา อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 34 บ้านหนองแวง หมู่ 6 ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ เดิมเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว หลังคามุงด้วยสังกะสี ไม่มีความมั่นคงถาวร สมาชิกอยู่อาศัย 6 คน อาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษจึงจัดงบประมาณ 50,000 บาท และ สนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สละแรงงานจิตอาสาร่วมก่อสร้างจนเสร็จ

@siampongnews มุ้งคอกเลี้ยง#ตั๊กแตน ♬ Tere Baad Nazar Nhi Aati Koi Manjil - Deepak Kurai

หลังที่ 3 ร่วมกันมอบให้นางคม แก้วละมุน อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 133 บ้านกู่ หมู่ที่ 1 ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ เดิมเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว หลังคามุงด้วยสังกะสีเก่าผุพัง มีน้ำรั่วซึมช่วงฤดูฝน ไม่มีความมั่นคงปลอดถภัย สมาชิกอยู่อาศัย 6 คน อาชีพทำนา และรับจ้างทั่วไป รับเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จึงจัดงบประมาณให้ 50,000 บาท และ การสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และจิตอาสาร่วมก่อสร้างจนเสร็จ

โอกาสเดียวกันนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร หน่วยงาน One Home สำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ที่ว่าการอำเภอปรางค์กู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหารสถานศึกษา ได้ร่วมกันมอบเงินและสิ่งของที่จำเป็นแก่ทั้ง 3 ครอบครัว เพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไปด้วย 

ข้อมูลข่าวและที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230925164115318


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

"ผอ.หลักสูตรสันติศึกษา มจร" ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดา "มหาสมปอง" พร้อมให้กำลังใจเรียนต่อให้จบป.เอก

วันที่ ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๖  พระเมธีวัชรบัณฑิต ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และพระ...