วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566

"สันติศึกษา-IBSC" มจร จัด งานวันสันติภาพสากลปี 2566 ธีม "สันติภาพทุกลมหายใจ สัมผัสได้ในชีวิตและสังคม"เมื่อวันที่  23 กันยายน 2566 เนื่องในวันสันติภาพสากลวันที่ 21 กันยายน  หลักสูตรสันติศึกษา (ภาคไทย) ร่วมกับ หลักสูตรสันติศึกษา (ภาคอินเตอร์)  วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และภาคีเครือข่ายด้านสันติศึกษา มจร. ร่วมกันจัดงานวันสันติภาพสากล ปี 2566 ในหัวข้อ "สันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคม" ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

การนี้ พระธรรมวัชรบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลลมหายใจแห่งสันติภาพ รางวัลองค์กรขับเคลื่อนสันติภาพในชุมชนดีเด่น  รางวัลศิษย์เก่าสันติศึกษาดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยสันติศึกษาดีเด่น โล่เชิดชูเกียรติผู้ให้การสนับสนุนหลักสูตรสันติศึกษา โล่เชิดชูเกียรติองค์กรด้านสันติภาพโลก  และโล่เชิดชูเกียรติองค์กร และบุคคลด้านสันติภาพโลก 

@siampongnews #สันติศึกษา #IBSC #มจร จัดงาน #วันสันติภาพสากล ปี 2566 ธีม "สันติภาพทุกลมหายใจ สัมผัสได้ในชีวิตและสังคม" #ข่าวtiktok #tiktokshopครีเอเตอร์ ♬ เสียงต้นฉบับ - สยามพงษ์นิวส์

ภายในงาน ยังมีการกิจกรรมมากมาย อาทิ ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง  “สันติภาพทุกลมหายใจสร้างชุมชนและสังคมไว้ให้ร่มเย็น” โดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) พระสงฆ์ต้นแบบด้านการสร้างสันติภาพ อีกทั้ง บรรยายพิเศษ เรื่อง “สันติภาพทุกลมหายใจคุณธรรมสัมผัสได้โลกร่มเย็น” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี  ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ภาคบ่ายเป็นการสัมมนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “สันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคม” และPeace Speech ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ กับนักวิชาการด้านสันติภาพและผลงานวิจัยสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายใต้สันตินวัตกรรม นอกจากนี้ ยังมีโรงทานบริการท่านที่มาร่วมงานตลอดงาน และมีบูทนิทรรศการผลงานเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพในระดับชุมชน องค์กร สังคม และประเทศมากกว่า 40 องค์กร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/Ej5QKNvR9HtLYfz76 

“หลักสูตรสันติศึกษา มจร. และภาคีเครือข่าย ขอเชิญชวนผู้มีหัวใจสันติภาพ หรือผู้สนใจร่วมกิจกรรม 1 ภาพ 1 ข้อความ สานลมหายใจแห่งสันติภาพ ดังนี้ 1.ภาพตนเอง 2.วลีทอง สันติภาพ และ 3.ชื่อ (นิสิตสันติ ป.โท เอก/รุ่น) / เครือข่ายภายนอก ชื่อองค์กร โดยส่งมาที่ https://forms.gle/Z2z7PgRUzk6WcWTv9 ซึ่งผู้ร่วมส่งภาพสามารถติดตามภาพของท่านได้ทาง 1) ได้รับภาพวลีทองในเมล์ 2) แชร์ภาพท่านในไลน์กลุ่ม เฟส และ 3) แชร์ในเพจสันติภาพสากล” พระครูสมุห์สนิทวงศ์กล่าว


@siampongnews #หนังสือสวดมนต์กระแตปกแข็ง ♬ Dj Jalan Pargoy X Goyang Jaypong - DJ MIFTAH

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ปิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำปี ๒๕๖๖ นิสิตวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา "มจร"

วันที่ ๗  ธันวาคม ๒๕๖๖  ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  อำเภอเขาค้อ   จังหวัดเพชรบูรณ์  พระเมธีวัชรบัณฑิต ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาช...