วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566

ผู้ว่าฯสุรินทร์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการสร้างการรับรู้ และการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลครัวเรือนยากจน

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการสร้างการรับรู้ และการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลครัวเรือนยากจน ในการจัดทำข้อมูลและแผนบูรณาการเพื่อขจัดความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้เป็นการสร้างการรับรู้บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ศจพ.อ.และการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลครัวเรือนยากจน ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 4065/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนให้ครอบคลุมในทุกมิติแบบองค์รวม และให้ครัวเรือนยากจนสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนให้สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคง มีความสุข และยั่งยืน  โดยมีนายนคร สิวิลัย นายอำเภอพนมดงรักพร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอ, พัฒนาการอำเภอ,ท้องถิ่นอำเภอ, สกร. และ ภาคีการพัฒนาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมล้านช้าง ชั้น 2  อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์   

ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนางชุติมา บุญประเสริฐสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว และนางจิรภา เชื้อดวงผุย พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ จังหวัดสุรินทร์

ขอบคุณข้อมูลจากเพจกรมการพัฒนาชุมชน

@siampongnews มุ้งคอกเลี้ยง#ตั๊กแตน ♬ Tere Baad Nazar Nhi Aati Koi Manjil - Deepak Kurai

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พช.บึงกาฬอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรเพิ่มทักษะ "โคก หนอง นา"

 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ห้องประชุมฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป...