วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566

“เจ้าคุณประสาร” ยัน "ครม." อนุมัติงบกลางจ่ายเงินเดือนครูสอนพระปริยัติธรรมกว่า 346 ล้านแล้ว หลังลือสนั่นยังไม่อนุมัติเมื่อวันที่ 26  กันยายน 2566  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ตามที่  ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่า วันนี้ตนเองจะเสนอของบประมาณกลางให้กับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่รอคอยมาอันยาวนานจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งล่าสุดวันนี้มีข่าวว่า  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว แต่อีกส่วนหนึ่งเกิดลังเลหลังมีข่าวลือว่า..ยังไม่ได้อนุมัตินั้น 

พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือ “เจ้าคุณประสาร” รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดเผยเรื่องนี้ว่าวันนี้ที่ประชุม “คณะรัฐมนตรีอนุมัติ” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ 

พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า เมื่อวานนี้ (25 ก .ย.) ได้พบ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในงานแถลงข่าว 338 ปีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร โดยรัฐมนตรีได้เล่าว่า รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ เข้าใจและรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมที่จะเข้าไปแก้ใขและช่วยเหลือคณะสงฆ์อย่างเต็มที่ ไม่เฉพาะเรื่องนี้หมายรวมถึงในทุกๆเรื่องที่เป็นภาระหน้าที่รับผิดชอบ จะไม่นิ่งนอนใจและในวันที่ 26 กย.นี้จะมีการประชุม ครม.ในฐานะที่รับผิดชอบงานในส่วนนี้จะได้นำเรื่องขออนุมัติงบประมาณของ จศป. เข้าสู่ทึ่ประชุม ครม.และมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาใดๆเพราะท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้

@siampongnews ชุดจี้พร้อมแหนบกลัด #3พระอรหันต์ร้านต้นฉบับ ♬ Ready - Official Sound Studio

และล่าสุดมติครม.ในวันนี้ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) จำนวน 3,320  อัตรา จำนวน 346,726,400 บาท ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอมา

“อาตมาได้สอบถามไปตาม จศป. ต่าง ๆในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศภายหลังมีมติ ครม.อนุมัติงบประมาณดังกล่าวแล้วในทุกที่ทุกแห่งต่างก็อนุโมทนาสาธุการ อนุโมทนาในบุญกุศลที่ท่านนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทุกท่านที่ให้ความสำคัญต่อการศึกษาของคณะสงฆ์ ให้การอุปถัมภ์ต่อการศึกษาในส่วนของพระสงฆ์ สามเณรที่เป็นเนื้อนาบุญ ที่สำคัญท่านรับปากกับพระไว้อย่างไรท่านก็ทำให้ได้ทันท่วงที จึงเป็นการปลดล๊อคปัญหาต่างๆที่ค้างคาและหมักหมมมายาวนาน ต่อจากนี้ไปงานการพระศาสนาในทุก ๆ ด้านทั้งการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ธรรมศึกษา บาลีศึกษา ปริยัติสามัญ และมหาวิทยาลัยสงฆ์  คงจะมีความหวังมากขึ้นจากภาครัฐ ทั้งในเชิงนโยบายและการปฎิบัติของรัฐบาลที่มีต่อคณะสงฆ์ทั้วประเทศ..”  พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวในตอนท้าย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ในเรื่องมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 กันยายน 2566 เรื่องที่ 11 ดังนี้

11. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.)                    

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) จำนวน 3,320 อัตรา จำนวน 346,726,400 บาท ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ                   

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณ แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในกรอบวงเงิน 346,726,400 บาท เพื่ออุดหนุนสมทบค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 แก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) แผนกสามัญศึกษา จำนวน 3,320 อัตรา ตามข้อมูลยืนยันตัวบุคคลพร้อมรับรองความถูกต้อง เพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน (เณร) ปีการศึกษา 2566 จำนวน 32,736 รูป จำแนกเป็นผู้ปฏิบัติงานสอนวิชาสามัญ ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่าด้วยขนาดโรงเรียนและกรอบอัตรากำลังพนักงานศาสนการด้านการศึกษา พ.ศ. 2555 ในอัตราส่วนจำนวนครู 1 อัตรา ต่อนักเรียน (สามเณร) 20 รูป จำนวน 1,637 อัตรา ผู้ปฏิบัติงานสอนวิชาบาลีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่จัดการเรียนการสอน จำนวน 402 อัตรา และผู้สนับสนุนการสอนตามโครงสร้างสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ที่มีคนครอง จำนวน 1,207 อัตรา รวมถึงเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ที่พ้นตำแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 จำนวน 74 อัตรา โดยเบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุนและขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพลงรอเธอริมบึง

แต่งโดยส.สมพงษ์  สร้างสรรค์โดย suno (Verse 1) นั่งริมบึง เดือนหงาย หัวใจพี่สั่นไหว มองหาแจ่มจันทร์ นัดไว้จะมาหา รอจนสว่างไฉน กานดา ยังไม่มา...