วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566

"เลขาฯสถาบันโพธิคยาฯ" พบ "เศรษฐา" ควาวเยือนกัมพูชา รายงานการจัดงานธรรมยาตรามหานทีคงคา-ลุ่มน้ำโขงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ (Bodhigayavijjalaya 980 Institute, India)  เลขาธิการสถาบันโพธิคยาฯ กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรี ธรรมยาตรามหานทีคงคา_ลุ่มน้ำโขง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566 ที่โรงแรมโซฟิเทล พนมเปญ โภคีธรา กัมพูชา 

ในโอกาสเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการของ นายเศรษฐา ทวีสิน  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ดร.สุภชัย วีระภุชงค์  เลขาธิการสถาบันโพธิคยาฯ ได้รับโอกาสกราบเรียนเรื่อง การเตรียมการจัดงานธรรมยาตรามหานทีคงคา-ลุ่มน้ำโขง: สักการะพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมพระอรหันตธาตุพระอัครสาวก พระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ ซึ่งเป็นงานที่มาจากความร่วมมือของรัฐบาลทั้ง 3 ประเทศ คือ อินเดีย ไทย และกัมพูชา โดยมีสถาบันโพธิคยาฯ เป็นผู้ดำเนินการประสานงานอย่างใกล้ชิด 

ทั้งมีกำหนดจัดงานขึ้นราวปลายปีนี้ โดยผู้แทนรัฐบาลอินเดียจะเป็นผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย ณ กรุงนิวเดลี พร้อม พระอรหันตธาตุพระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ จากสถูปสาญจี อินเดีย มาประดิษฐานให้ประชาชนได้ถวายสักการะที่ประเทศไทยเป็นลำดับแรก จากนั้นจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมพระอรหันตธาตุพระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ ไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา โดยรายละเอียดอยู่ระหว่างเตรียมการ เพื่อนำไปสู่แนวทางปฏิบัติการรับเสด็จอย่างสมพระบารมี

ในการนี้ เลขาธิการสถาบันฯได้เสนอแนวคิดเพิ่มเติมต่อท่านนายกรัฐมนตรีฯ ถึงเรื่องการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมพระอรหันตธาตุพระอัครสาวกฯ ครั้งนี้ จะเป็นโอกาสดีงามเป็นมงคลแด่พี่น้องชาวพุทธไทยอย่างยิ่ง ถ้าได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมพระอรหันตธาตุพระอัครสาวกฯไปทุกภาคของประเทศ ให้ประชาชนได้กราบสักการะเพื่อน้อมระลึกถึงพระธรรมคำสอน ได้เจริญจิตภาวนา ปฏิบัติบูชา อันเป็นการบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาน้อมนำชีวิตสู่พระนิพพาน สุดท้ายเลขาธิการฯ มอบพระพุทธเมตตา และหนังสือธรรมยาตรา แด่ท่านนายกรัฐมนตรีฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งนี้เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2566 ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 สนทนาหารือกับ ดร.ฆี โสวัณรัตนา (H.E. Dr.KHY Sovanratana) เลขาธิการกระทรวงต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศประเทศกัมพูชา เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้วย


@siampongnews ชุดจี้พร้อมแหนบกลัด #3พระอรหันต์ร้านต้นฉบับ ♬ Ready - Official Sound Studio

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

"ผอ.หลักสูตรสันติศึกษา มจร" ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดา "มหาสมปอง" พร้อมให้กำลังใจเรียนต่อให้จบป.เอก

วันที่ ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๖  พระเมธีวัชรบัณฑิต ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และพระ...