วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566

"พวงเพ็ชร" เข้าถวายเครื่องสักการะเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสมามหลวงเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เข้ากราบนมัสการและถวายเครื่องสักการะแด่พระพรหมโมลี เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ  แม่กองบาลีสมามหลวง ขอคำแนะนำ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ก.ย.ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) จำนวน 3,320 อัตรา จำนวน 346,726,400 บาท  ได้ตอบกระทู้ถามสดในสภาฯ ระบุว่า  สำหรับค่าตอบแทนรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทางรัฐบาลได้กำหนดจัดสรรไว้แล้วจำนวนทั้งสิ้นกว่า 500 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ส่วนของกองธรรมสนามหลวงได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2566 เพียงจำนวน 59 อัตรา  สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 30 อัตรา และสำนักงานพระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพียง  6 อัตรา ซึ่งนายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการการศึกษาพระปริยัติธรรม ได้ลงนามแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ตามสิทธิใน พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรมพ.ศ. 2562 ในส่วนของกองธรรมสนามหลวง กองบาลีสนามหลวง และ ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์  โดยให้คณะทำงานชุดนี้ มีหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้กับทั้ง สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ รวมทั้งมีหน้าที่จัดทำข้อมูลในการเสนอของบประมาณเป็นอันดับต่อไป เมื่อวันที่ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา


ขอบคุณข้อมูลจาก - เฟซบุ๊กดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด


 


@siampongnews ชุดจี้พร้อมแหนบกลัด #3พระอรหันต์ร้านต้นฉบับ ♬ Ready - Official Sound Studio

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

"ผอ.หลักสูตรสันติศึกษา มจร" ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดา "มหาสมปอง" พร้อมให้กำลังใจเรียนต่อให้จบป.เอก

วันที่ ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๖  พระเมธีวัชรบัณฑิต ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และพระ...