วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566

"พิเชษฐ์" รองปธ.สภาฯคนที่2 สนทนาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงกับพระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์เมื่อวันที่  21  กันยายน 2566  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2  ได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว"ดร.พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน" ความว่า  

รองประธานสภาผู้แทนราษฏร เวลา 8:30 น วัน จันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ต้อนรับกราบนมัสการพระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ สนทนาเรื่องงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจัดนิทรรศการพระพุทธรูปคันธาระ ยุคหลังพระพุทธกาล 400 ปี เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศาสนาพุทธในระดับนานาชาติ ที่ประเทศไทย พูดคุยเรื่อง ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง (ในความหมายที่แท้จริง คือ กิจที่ประเสริฐ) , และเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นบุคคลสำคัญของโลก, “ทฤษฎีความสมดุล” ทางสายกลางในการใช้ชีวิต ในยุคปัจจุบันที่มีปัญหาสังคม ที่เริ่มจากครอบครัว และวิธีคิดที่ถูกต้อง ที่ ปราศจากความโลภและความเห็นแก่ตัว”


@siampongnews ชุดจี้พร้อมแหนบกลัด #3พระอรหันต์ร้านต้นฉบับ ♬ Ready - Official Sound Studio

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ปิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำปี ๒๕๖๖ นิสิตวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา "มจร"

วันที่ ๗  ธันวาคม ๒๕๖๖  ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน  อำเภอเขาค้อ   จังหวัดเพชรบูรณ์  พระเมธีวัชรบัณฑิต ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาช...