วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566

ผู้ว่าฯถวายต้อนรับคกก.ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล5 จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566  เวลา 13.00 น. ที่วัดรัตนปทุม ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับพระเทพรัตนนายก ประธานกรรมการตรวจเยี่ยมพร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 ประจำภาคเหนือ ในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี พระพรหมวัชรวิสุทธิ์ เจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดคูยาง , พระครูวชิรธรรมทัต เจ้าคณะอำเภอพรานกระต่าย , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ , นายอำเภอพรานกระต่าย , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพรานกระต่าย พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมให้การต้อนรับ

เนื่องด้วยชุมชนบ้านคุยป้อม เป็นหนึ่งชุมชนที่มีการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรทางพระพุทธศาสนา โดยมีวัดรัตนปทุม เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ซึ่งคนในชุมชนจะชวนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล 5 และน้อมนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งการรับฟังข้อเสนอแนะของประธานกรรมการ จะช่วยขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวได้อย่างดี เพราะนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งในด้านความเป็นอยู่ การส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างพลังสามัคคีของประชาชน

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนี้ ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนในการน้อมนำหลักธรรมศีล 5 มาใช้ในชีวิตประจำวัน และยังได้กล่าวถึงแนวทางและกรอบการทำงานในส่วนราชการที่ควรปฏิบัติตนในศีลธรรม นอกจากนี้อยากให้ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันรักษาศีล 5 กันต่อไป เพราะจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม


ข้อมูลข่าวและที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230913212848218


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพลงรอเธอริมบึง

แต่งโดยส.สมพงษ์  สร้างสรรค์โดย suno (Verse 1) นั่งริมบึง เดือนหงาย หัวใจพี่สั่นไหว มองหาแจ่มจันทร์ นัดไว้จะมาหา รอจนสว่างไฉน กานดา ยังไม่มา...