ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ผู้ว่าฯกาญจนบุรีถวายต้อนรับคกก.ขับเคลื่อน"หมู่บ้านรักษาศีล 5" ติดตามผลงานที่บ้านทวน พบบูรณาการร่วมกับ "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"เมื่อวันที่ 7  กันยายน 256 เวลา 08.30 น. ณ วัดบ้านทวน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พระธรรมวชิรานุวัตร ประธานกรรมการบริหารกลางเจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง และพระเทพปวรเมธี ประธานกรรมการขับเคลื่อนประจำหนกลางรองเจ้าคณะภาค 15 โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายพิรัช ราชสุภา นายอำเภอพนมทวน นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี นางสมมารถ คำถนอม วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" 

ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ณ วัดบ้านทวน ชุมชนบ้านทวน ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี การดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่ผ่านมา จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีและภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนได้บูรณาการร่วมกับ "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อนำมาเป็นแนวการปฏิบัติตน ของประชาชนในทุกระดับทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน และครอบครัวโดยมุ่งหวังให้ประชาชน มีความรักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรอบรู้สามารถประกอบสัมมาอาชีพด้วยความขยัน พากเพียร มีสติปัญญารอบคอบ และก้าวทันต่อโลกด้วยความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันรวมถึงมีจิตสาธารณะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน


@siampongnews #หนังสือสวดมนต์กระแตปกแข็ง ♬ Dj Jalan Pargoy X Goyang Jaypong - DJ MIFTAH

สำหรับปีนี้จังหวัดกาญจนบุรี ได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ คือ ชุมชนบ้านทวนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพนมทวนซึ่งประกอบด้วย 12 ชุมชน ใน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ใหมู่ที่ 1,2,3,5,8 และหมู่ที่ 9 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัดบ้านทวนเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล 8 มีการจัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และอยู่ในระหว่างการขอจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรีแห่งที่ 49 นอกจากนี้ชุมชนบ้านทวนได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านยั่งยืนจึงเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งสามัคคีปรองดองและร่วมแรงร่วมใจในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยนำโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" มาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน ทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีวัดบ้านทวนเป็นศูนย์รวมในการเชื่อมโยงระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และหน่วยงานราชการ ให้เป็นหนึ่งเดียวกันทำให้เป็นหมู่บ้านที่รักษาศีล 5 โดยแท้จริง


ข้อมูลข่าวและที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230907113913497


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รากและเถาตำลึงตากแห้งสรรพคุณเพียบ

วันนี้ 17 กรกฏาคม 2562 สำหรับประโยชน์ของตำลึงด้านการบำรุงร่างกายและการรักษาโรค สามารถใช้ประโยชน์ได้จาก ใบตำลึง ลำต้นตำลึง และ รากตำลึง รายละเอียด ดังนี้ ใบตำลึง สรรพคุณช่วยต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการเสื่อมความเซลล์ในร่างกาย ช่วยบำรุงผิวพรรณ ช่วยป้องกันมะเร็ง ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันโรคโลหิตจาง บำรุงหัวใจ บำรุงกระดูกและฟัน บำรุงสายตา บำรุงเลือด บำรุงน้ำนมแม่ ป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน ช่วยดับพิษร้อน ลดความร้อนในร่างกาย  แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ขับพิษในลำไส้ แก้ท้องผูก ช่วยแก้ผดผื่นคัน รักษาพิษแมลงสัตว์กัดต่อย รักษาฝี รักษาแผลอักเสบ ป้องกันตะคริว รากตำลึง สรรพคุณช่วยลดไข้  แก้อาเจียน บำรุงสายตา เป็นยาระบาย แก้อักเสบ รักษาแผลอักเสบ ลำต้นตำลึง สรรพคุณแก้อาการวิงเวียนศีรษะ แก้อาการตาแดง ลดอาการตาช้ำ ดอกตำลึง สรรพคุณแก้ผดผื่นคัน เมล็ดตำลึง สรรพคุณแก้หิด โทษของตำลึง ตำลึงมีสรรพคุณเป็นยาเย็น หากนำน้ำตำลึงมาทาที่ผิวหนังแล้วไม่รู้สึกเย็น แปลว่า ไม่ถูกโรค ให้หยุดใช้ทันที เพราะ จะทำให้เกิดอาการอักเสบเพิ่มมากขึ้น ตำลึง มีทั้ง ตำลึงตัวผู้ และ ตำลึงตัวเมีย ตำลึงตัวเม

พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตโม หลวงปู่ทิม เนื้อทองคำ จากรังของ นายกฯกิตติ "เจ้ากรมพระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่"

พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตโม หลวงปู่ทิม อิสริโก จัดสร้างเพื่อหารายได้ สร้างหอฉันอุตตโม ออกแบบโดยช่างเกษม มงคลเจริญ ประกอบด้วย เนื้อทองคำ ๑๙ องค์ เนื้อเงิน ๒๙๕ องค์ เนื้อนวโลหะ ๒๕๑๘ องค์ โดยสร้างตามจำนว พ.ศ. หรือปีที่สร้าง คือ ๒๕๑๘ เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ไม่ระบุจำนวนสร้าง เนื้อตะกั่ว ๑๐,๐๐๐๐ องค์...... พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตโม เป็นพระปิดตาที่หลวงปู่ทิม ท่านปลุกเสกนานมากถึง ๗ เดือน เหตุในการสร้างพระปิดตารุ่นนี้คุณชินพร สุขสถิตย์ได้จัดสร้างพระปิดตามหาอุตตโมขึ้น มาก็เพื่อนำรายได้มาสร้างหอฉันเพื่อให้พระเณรในวัดละหารไร่ได้ใช้ประโยชน์และเป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา โดยพระชุดนี้ได้นายช่างเกษม เป็นผู้ออกแบบ การสร้างพิมพ์พระปิดตายันต์ยุ่งสมัยนั้นต้องเอาเทียนมาคลึงเป็นเส้นๆ แบบเส้นขนมจีน แล้วจึงเอาขดกัน เป็นองค์พระปิดตาและอักขระเลขยันต์กว่าจะสร้างได้หรือหล่อ ได้แต่ละองค์ต้องใช้เวลามากและพระที่ได้มักไม่งดงาม ดังนั้นพระปิดตาอุตโมรุ่นนี้นี้นายช่างเกษมจึงแกะจากหินอ่อนเป็นแม่แบบ ทำให้หล่อได้ปริมาณมาก โดยครั้งแรกจัดสร้างเป็นเนื้อนวะโลหะเมื่อเปิดจองแล้วปรากฎว่าหมดอย่างรวดเร็วจนได้เ

ฮือฮา! "ครม.ฮุน มาเนต" ตั้งอดีตสมเด็จพระราชาคณะเพิ่งสึกเป็นเลขาฯก.ต่างประเทศ

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายเฮง สัมริน อดีตประธานสมัชชาแห่งชาติ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชา ในการประชุมรัฐสภาชุดใหม่ของกัมพูชา ซึ่งมีขึ้นในวันนี้ ตามเวลาท้องถิ่น ที่ระบุว่า พลเอก ฮุน มาเนต ซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของ สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แห่งประเทศกัมพูชา อย่างเป็นเอกฉันท์ โดยนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต กล่าวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชา หลังการลงมติว่า วันนี้ ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของกัมพูชา @siampongnews ฮือฮา! ครม. #ฮุนมาเนต ตั้ง อดีตสมเด็จพระราชาคณะเพิ่งสึก ดำรงตำแหน่งเลขาฯ ก.ต่างประเทศ #ข่าวtiktok #tiktokshopครีเอเตอร์ ♬ เสียงต้นฉบับ - ดร.สำราญสมพงษ์นักข่าวป.ธ.5 ทั้งนี้ พรรคประชาชนกัมพูชา หรือ ซีพีพี ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้ง เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย เนื่องจากพรรคฝ่ายค้าน ถูกตัดสิทธิลงเลือกตั้งในครั้งนี้  พร้อมกันนี้นางควน สุดารี ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติ วาระใหม่ 5 ปี และเป็นนักการเมืองหญิง