ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ศน. ชู 1 จังหวัด 1 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โดดเด่น เป็นต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรมระดับชุมชนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือ ศพอ. หนึ่งในโครงการที่สำคัญของกรมการศาสนาที่ดำเนินการเพื่อบ่มเพาะคุณธรรมและศึกษาเรียนรู้งานด้านพระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความใกล้ชิดพระพุทธศาสนา และสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาตั้งแต่แรกเริ่ม เป็นวิธีการในรูปแบบหนึ่ง ที่ได้รักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงอยู่ได้ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) เปิดเผยว่า ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ด้านการศึกษาได้อย่างสมดุล ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญคือ พุทธศาสนิกชนพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานแห่งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทย การขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) จะใช้หลักสูตร “ธรรมศึกษา” ของภาคคณะสงฆ์ ซึ่งมีทั้งระดับชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก เป็นแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ศีลธรรม โดยมีภาคคณะสงฆ์ เป็นกำลังสำคัญในการนำพระพุทธศาสนามาพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ทำหน้าที่สอน ให้คำปรึกษา แนะนำ อบรมบ่มเพาะเด็ก เยาวชน ประชาชนได้อย่างเข้มแข็ง เป็นการวางรากฐานให้กับประชาชนได้อย่างดียิ่ง ทำให้วัดเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคมมาอย่างยาวนาน

@siampongnews ชุดจี้พร้อมแหนบกลัด #3พระอรหันต์ร้านต้นฉบับ ♬ Ready - Official Sound Studio

นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ เข้ามาเสริมการศึกษาในวิชาสามัญ เพื่อต่อยอดความรู้ในการเรียนในสถานศึกษา ในวิชาต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ดนตรี นาฏศิลป์ และวัฒนธรรมไทย เป็นต้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีใจรักในวิชาการเหล่านี้ได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ และเกื้อกูลกับวิชาที่เด็กเรียนในโรงเรียนประจำ 

อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวต่อว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมการศาสนาสนับสนุนการดำเนินงานของ ศพอ. ในส่วนภูมิภาค โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด บูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างเข้มแข็ง หลังสถานการณ์การคลี่คลายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ได้มีการลงติดตาม ประเมินผล ศพอ. ในพื้นที่ พร้อมทั้งคัดเลือก ศพอ. ที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนงานร่วมกับ ศพอ. อื่น ๆ เป็น “ศพอ. โดดเด่น” จังหวัดละ 1 ศูนย์ เพื่อเป็นต้นแบบและตัวอย่างการดำเนินงานของ ศพอ. ในระดับพื้นที่ ซึ่งกรมการศาสนามุ่งหวังว่าศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดความเข้มแข็งในการดำเนินงาน เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และศูนย์รวมจิตใจของเด็ก เยาวชนในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนมีคุณธรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 


@siampongnews กาแฟดำจินดา 1 แถม 1 [กาแฟดำ 1 + โกโก้ 1] ลดราคาเหลือเพียง ฿390.00! #คนจนมีสิทธิไหมคะ ♬ Cooking Time - Lux-Inspira

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รากและเถาตำลึงตากแห้งสรรพคุณเพียบ

วันนี้ 17 กรกฏาคม 2562 สำหรับประโยชน์ของตำลึงด้านการบำรุงร่างกายและการรักษาโรค สามารถใช้ประโยชน์ได้จาก ใบตำลึง ลำต้นตำลึง และ รากตำลึง รายละเอียด ดังนี้ ใบตำลึง สรรพคุณช่วยต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการเสื่อมความเซลล์ในร่างกาย ช่วยบำรุงผิวพรรณ ช่วยป้องกันมะเร็ง ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันโรคโลหิตจาง บำรุงหัวใจ บำรุงกระดูกและฟัน บำรุงสายตา บำรุงเลือด บำรุงน้ำนมแม่ ป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน ช่วยดับพิษร้อน ลดความร้อนในร่างกาย  แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ขับพิษในลำไส้ แก้ท้องผูก ช่วยแก้ผดผื่นคัน รักษาพิษแมลงสัตว์กัดต่อย รักษาฝี รักษาแผลอักเสบ ป้องกันตะคริว รากตำลึง สรรพคุณช่วยลดไข้  แก้อาเจียน บำรุงสายตา เป็นยาระบาย แก้อักเสบ รักษาแผลอักเสบ ลำต้นตำลึง สรรพคุณแก้อาการวิงเวียนศีรษะ แก้อาการตาแดง ลดอาการตาช้ำ ดอกตำลึง สรรพคุณแก้ผดผื่นคัน เมล็ดตำลึง สรรพคุณแก้หิด โทษของตำลึง ตำลึงมีสรรพคุณเป็นยาเย็น หากนำน้ำตำลึงมาทาที่ผิวหนังแล้วไม่รู้สึกเย็น แปลว่า ไม่ถูกโรค ให้หยุดใช้ทันที เพราะ จะทำให้เกิดอาการอักเสบเพิ่มมากขึ้น ตำลึง มีทั้ง ตำลึงตัวผู้ และ ตำลึงตัวเมีย ตำลึงตัวเม

พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตโม หลวงปู่ทิม เนื้อทองคำ จากรังของ นายกฯกิตติ "เจ้ากรมพระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่"

พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตโม หลวงปู่ทิม อิสริโก จัดสร้างเพื่อหารายได้ สร้างหอฉันอุตตโม ออกแบบโดยช่างเกษม มงคลเจริญ ประกอบด้วย เนื้อทองคำ ๑๙ องค์ เนื้อเงิน ๒๙๕ องค์ เนื้อนวโลหะ ๒๕๑๘ องค์ โดยสร้างตามจำนว พ.ศ. หรือปีที่สร้าง คือ ๒๕๑๘ เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ไม่ระบุจำนวนสร้าง เนื้อตะกั่ว ๑๐,๐๐๐๐ องค์...... พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตโม เป็นพระปิดตาที่หลวงปู่ทิม ท่านปลุกเสกนานมากถึง ๗ เดือน เหตุในการสร้างพระปิดตารุ่นนี้คุณชินพร สุขสถิตย์ได้จัดสร้างพระปิดตามหาอุตตโมขึ้น มาก็เพื่อนำรายได้มาสร้างหอฉันเพื่อให้พระเณรในวัดละหารไร่ได้ใช้ประโยชน์และเป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา โดยพระชุดนี้ได้นายช่างเกษม เป็นผู้ออกแบบ การสร้างพิมพ์พระปิดตายันต์ยุ่งสมัยนั้นต้องเอาเทียนมาคลึงเป็นเส้นๆ แบบเส้นขนมจีน แล้วจึงเอาขดกัน เป็นองค์พระปิดตาและอักขระเลขยันต์กว่าจะสร้างได้หรือหล่อ ได้แต่ละองค์ต้องใช้เวลามากและพระที่ได้มักไม่งดงาม ดังนั้นพระปิดตาอุตโมรุ่นนี้นี้นายช่างเกษมจึงแกะจากหินอ่อนเป็นแม่แบบ ทำให้หล่อได้ปริมาณมาก โดยครั้งแรกจัดสร้างเป็นเนื้อนวะโลหะเมื่อเปิดจองแล้วปรากฎว่าหมดอย่างรวดเร็วจนได้เ

ฮือฮา! "ครม.ฮุน มาเนต" ตั้งอดีตสมเด็จพระราชาคณะเพิ่งสึกเป็นเลขาฯก.ต่างประเทศ

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายเฮง สัมริน อดีตประธานสมัชชาแห่งชาติ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชา ในการประชุมรัฐสภาชุดใหม่ของกัมพูชา ซึ่งมีขึ้นในวันนี้ ตามเวลาท้องถิ่น ที่ระบุว่า พลเอก ฮุน มาเนต ซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของ สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แห่งประเทศกัมพูชา อย่างเป็นเอกฉันท์ โดยนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต กล่าวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชา หลังการลงมติว่า วันนี้ ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของกัมพูชา @siampongnews ฮือฮา! ครม. #ฮุนมาเนต ตั้ง อดีตสมเด็จพระราชาคณะเพิ่งสึก ดำรงตำแหน่งเลขาฯ ก.ต่างประเทศ #ข่าวtiktok #tiktokshopครีเอเตอร์ ♬ เสียงต้นฉบับ - ดร.สำราญสมพงษ์นักข่าวป.ธ.5 ทั้งนี้ พรรคประชาชนกัมพูชา หรือ ซีพีพี ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้ง เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย เนื่องจากพรรคฝ่ายค้าน ถูกตัดสิทธิลงเลือกตั้งในครั้งนี้  พร้อมกันนี้นางควน สุดารี ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติ วาระใหม่ 5 ปี และเป็นนักการเมืองหญิง