ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

"อดิเทพ" รองผู้ว่าฯปทุมธานีถวายการต้อนรับ คกก.ขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 หนกลางที่วัดเกิดการอุดมคลองสาม พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเมื่อวันที่ 11  กันยายน 2566  ณ วัดเกิดการอุดม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง  ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลางโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”  พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ พระเทพปวรเมธี ประธานการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนกลาง  พระเทพเสนาบดี รองประธานคณะกรรมการบริหารกลาง พระเทพปริยัติโสภณ รองประธานกรรมการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” หนกลาง  พร้อมผู้แทนคณะกรรมการบริหารกลาง คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับหนกลาง และผู้เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ  “หมู่บ้านรักษาศีล5” 

โดยมีคณะสงฆ์ในจังหวัดประกอบด้วย พระธรรมรัตนาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 วัดเขียนเขต พระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธ.) พระครูวิจิตรอาภากร พระมหาประดิษฐ์ สุขวโร เจ้าอาวาสวัดเกิดการอุดุม พระสังฆาธิการในจังหวัด   ในขณะที่ฝ่ายบ้านเมืองประกอบด้วย นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  นายนิติชัย วิริยานน์ นายอำเภอคลองหลวง ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกอบต.คลองสาม  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกส่วนงาน และพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ให้การถวายการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมอย่างพร้อมเพรียงกัน 

@siampongnews ชุดจี้พร้อมแหนบกลัด #3พระอรหันต์ร้านต้นฉบับ ♬ Ready - Official Sound Studio

พระเทพปวรเมธี  กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เป็นไปตามนโยบายของมหาเถรสมาคม ที่ต้องการมาติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ภายใต้กรอบการประเมิน 4 หมวดด้วยกัน ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงทั่วประเทศ แต่ในหนกลางที่ตนเองรับผิดชอบอยู่มีทั้งหมด 23 จังหวัดลงไปแล้ว 16 จังหวัด รวมวันนี้ด้วยเป็น 17 จังหวัด การประเมินวางกรอบไว้ 4 หมวด เรื่อง ฐานข้อมูลหมู่บ้าน กิจการมการส่งเสริมการรักษาศีล 5 กิจการส่งเสริมการปฎิบัติธรรม และ การบูรณาการร่วมกันระหว่างหมู่บ้านรักษาศีล 5 กับ หมู่บ้านยั่งยืน ที่ทางคณะสงฆ์ได้ทำบันทึกข้อตกลงไว้กับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตั้งแต่ท่านดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 

“ศีล 5 ถือว่าเป็นพื้นฐานหลักประกันสำคัญของมนุษย์ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด หลักประกันที่ว่าคือหลักประกันชีวิต หลักประกันในทรัพย์สิน หลักประกันเรื่องครอบครัว หลักประกันเรื่องสังคม และสุดท้าย คือ หลักประกันเรื่องสุขภาพ ซึ่งเรื่องที่คณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองทำนี้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่จะไปนำสู่ความยั่งยืน 3 ประการ คือ สังคมดี เศรษฐกิจดีและสิ่งแวดล้อมดี”

@siampongnews มุ้งคอกเลี้ยง#ตั๊กแตน ♬ Tere Baad Nazar Nhi Aati Koi Manjil - Deepak Kurai

ทางด้าน นายอดิเทพ กมลเวชช์ ได้นำข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  แกนนำท่องถิ่น พร้อมประชาชน  ได้กล่าวปฎิญาณต่อคณะสงฆ์ 5 ประการ คือ หนึ่ง จะยึดมั่นคงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สอง จะนำหลักพระพุทธศาสนานำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สาม จะยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวีต สี่ จะร่วมกันสร้าง ความปรองดอง สามัคคี ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม และห้า จะช่วยกันรักษาความสงบ แก้ไขปัญหายาเสพติด นำความสันติสุขสู่สังคม..

ต่อจากนั้นคณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล 5 นำโดย พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง  พระเทพเสนาบดี  จจ.ลพบุรี พร้อมด้วยพระสังฆาธิการในพื้นที่ และ ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกอบต.คลองสาม  ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 2 ราย คือ นางชั้น ท้าวศูนย์ อายุ 95 ปี และนางล้วน รื่นณรงค์ อายุ 80 กว่าปี  ซึ่งได้สร้างความปลื้มปีติแก่ผู้ป่วยและญาติพี่น้องเป็นอย่างมาก โดยลูกสาวของนางชั้น ท้าวศูนย์ ซึ่งสังเกตจากบ้านเรือง เป็นสังเหตุจากบ้านค่อนข้างยากจน ร้องให้เสียงดังพรรณาบุญคุณของพระสงฆ์และหน่วยงานในพื้นที่ไม่ขาดเสียง ในขณะที่พระสงฆ์ที่ลงไปเยี่ยมมีหลายรูปร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนนับหมื่นบาท 


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รากและเถาตำลึงตากแห้งสรรพคุณเพียบ

วันนี้ 17 กรกฏาคม 2562 สำหรับประโยชน์ของตำลึงด้านการบำรุงร่างกายและการรักษาโรค สามารถใช้ประโยชน์ได้จาก ใบตำลึง ลำต้นตำลึง และ รากตำลึง รายละเอียด ดังนี้ ใบตำลึง สรรพคุณช่วยต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการเสื่อมความเซลล์ในร่างกาย ช่วยบำรุงผิวพรรณ ช่วยป้องกันมะเร็ง ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันโรคโลหิตจาง บำรุงหัวใจ บำรุงกระดูกและฟัน บำรุงสายตา บำรุงเลือด บำรุงน้ำนมแม่ ป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน ช่วยดับพิษร้อน ลดความร้อนในร่างกาย  แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ขับพิษในลำไส้ แก้ท้องผูก ช่วยแก้ผดผื่นคัน รักษาพิษแมลงสัตว์กัดต่อย รักษาฝี รักษาแผลอักเสบ ป้องกันตะคริว รากตำลึง สรรพคุณช่วยลดไข้  แก้อาเจียน บำรุงสายตา เป็นยาระบาย แก้อักเสบ รักษาแผลอักเสบ ลำต้นตำลึง สรรพคุณแก้อาการวิงเวียนศีรษะ แก้อาการตาแดง ลดอาการตาช้ำ ดอกตำลึง สรรพคุณแก้ผดผื่นคัน เมล็ดตำลึง สรรพคุณแก้หิด โทษของตำลึง ตำลึงมีสรรพคุณเป็นยาเย็น หากนำน้ำตำลึงมาทาที่ผิวหนังแล้วไม่รู้สึกเย็น แปลว่า ไม่ถูกโรค ให้หยุดใช้ทันที เพราะ จะทำให้เกิดอาการอักเสบเพิ่มมากขึ้น ตำลึง มีทั้ง ตำลึงตัวผู้ และ ตำลึงตัวเมีย ตำลึงตัวเม

พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตโม หลวงปู่ทิม เนื้อทองคำ จากรังของ นายกฯกิตติ "เจ้ากรมพระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่"

พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตโม หลวงปู่ทิม อิสริโก จัดสร้างเพื่อหารายได้ สร้างหอฉันอุตตโม ออกแบบโดยช่างเกษม มงคลเจริญ ประกอบด้วย เนื้อทองคำ ๑๙ องค์ เนื้อเงิน ๒๙๕ องค์ เนื้อนวโลหะ ๒๕๑๘ องค์ โดยสร้างตามจำนว พ.ศ. หรือปีที่สร้าง คือ ๒๕๑๘ เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ไม่ระบุจำนวนสร้าง เนื้อตะกั่ว ๑๐,๐๐๐๐ องค์...... พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตโม เป็นพระปิดตาที่หลวงปู่ทิม ท่านปลุกเสกนานมากถึง ๗ เดือน เหตุในการสร้างพระปิดตารุ่นนี้คุณชินพร สุขสถิตย์ได้จัดสร้างพระปิดตามหาอุตตโมขึ้น มาก็เพื่อนำรายได้มาสร้างหอฉันเพื่อให้พระเณรในวัดละหารไร่ได้ใช้ประโยชน์และเป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา โดยพระชุดนี้ได้นายช่างเกษม เป็นผู้ออกแบบ การสร้างพิมพ์พระปิดตายันต์ยุ่งสมัยนั้นต้องเอาเทียนมาคลึงเป็นเส้นๆ แบบเส้นขนมจีน แล้วจึงเอาขดกัน เป็นองค์พระปิดตาและอักขระเลขยันต์กว่าจะสร้างได้หรือหล่อ ได้แต่ละองค์ต้องใช้เวลามากและพระที่ได้มักไม่งดงาม ดังนั้นพระปิดตาอุตโมรุ่นนี้นี้นายช่างเกษมจึงแกะจากหินอ่อนเป็นแม่แบบ ทำให้หล่อได้ปริมาณมาก โดยครั้งแรกจัดสร้างเป็นเนื้อนวะโลหะเมื่อเปิดจองแล้วปรากฎว่าหมดอย่างรวดเร็วจนได้เ

ฮือฮา! "ครม.ฮุน มาเนต" ตั้งอดีตสมเด็จพระราชาคณะเพิ่งสึกเป็นเลขาฯก.ต่างประเทศ

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายเฮง สัมริน อดีตประธานสมัชชาแห่งชาติ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชา ในการประชุมรัฐสภาชุดใหม่ของกัมพูชา ซึ่งมีขึ้นในวันนี้ ตามเวลาท้องถิ่น ที่ระบุว่า พลเอก ฮุน มาเนต ซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของ สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แห่งประเทศกัมพูชา อย่างเป็นเอกฉันท์ โดยนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต กล่าวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชา หลังการลงมติว่า วันนี้ ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของกัมพูชา @siampongnews ฮือฮา! ครม. #ฮุนมาเนต ตั้ง อดีตสมเด็จพระราชาคณะเพิ่งสึก ดำรงตำแหน่งเลขาฯ ก.ต่างประเทศ #ข่าวtiktok #tiktokshopครีเอเตอร์ ♬ เสียงต้นฉบับ - ดร.สำราญสมพงษ์นักข่าวป.ธ.5 ทั้งนี้ พรรคประชาชนกัมพูชา หรือ ซีพีพี ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้ง เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย เนื่องจากพรรคฝ่ายค้าน ถูกตัดสิทธิลงเลือกตั้งในครั้งนี้  พร้อมกันนี้นางควน สุดารี ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติ วาระใหม่ 5 ปี และเป็นนักการเมืองหญิง