ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

"พระญาณวชิรวงศ์"แนะ 5 แนวสื่อสารธรรม แก่นิสิตป.โทสาขาวิชาพระธรรมทูต“เลขานุการประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เมตตาบรรยายพิเศษ แก่นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระธรรมทูต และนิสิตหลักสูตรปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต”

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระญาณวชิรวงศ์ เลขานุการประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยพระธรรมทูต เมตตาบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณสมบัติของพระธรรมทูตกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ” แก่ นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระธรรมทูต และนิสิตหลักสูตรปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต ณ ห้องเรียน ๔๐๒ อาคารเรียนรวม  โซนดี มจร พระนครศรีอยุธยาพระญาณวชิรวงศ์ เป็นพระเถระผู้มีบทบาทสำคัญต่อวิทยาลัยพระธรรมทูตและโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ท่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิยกร่างหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพระธรรมทูต หลักสูตรปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต หลักสูตรวุฒิบัตรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ หลักสูตรวุฒิบัตรอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์ในต่างประเทศ นอกจากนี้ ท่านยังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยพระธรรมทูต  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนพัฒนาวิทยาลัยพระธรรมทูต 

อย่างไรก็ตามหัวข้อที่เลขานุการประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศได้บรรยายพิเศษในวันนี้ มีใจความสำคัญสรุปได้ว่า คุณสมบัติของพระธรรมทูตสำหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้พระธรรมทูตสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมที่ทันสมัย นอกจากศักยภาพการสืบทอดประสบการณ์และความรู้เรื่องพุทธศาสนาแล้ว พระธรรมทูตยังต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองสถานการณ์และความต้องการของสังคมนั้นๆ อาทิเช่น 1. พระธรรมทูตควรมีความรู้และความเข้าใจในหลักพุทธธรรม ควรศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมให้ถูกต้องเพื่อสื่อสารและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง 

2. พระธรรมทูตควรมีการสื่อสารที่เก่ง มีสมรรถภาพในการสื่อสารที่เป็นมิตรและเข้าใจผู้คนที่มีศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างมากๆ สามารถใช้ภาษาที่เข้าใจได้ของประเทศนั้น เพื่อสื่อความหมายและความสำคัญของพระพุทธศาสนาให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างถูกต้องและมีความประทับใจ 3. พระธรรมทูตควรมีความอ่อนน้อมในการปรับตัว มีความเป็นอยู่ในสังคมอย่างมีความยืดหยุ่นและความอ่อนน้อมในการปรับตัวต่อวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนา การรับฟังและตอบสนองต่อความต้องการและความเชื่อของผู้คนในสังคมนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา 4. พระธรรมทูตควรมีความอ่อนโยนและความเอื้อเฟื้อต่อผู้คนที่ต้องการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ควรเรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศที่จะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อให้สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับคนในสังคมได้อย่างราบรื่น 5. พระธรรมทูตควรมีความเรียบง่ายและนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ผู้คนในสังคมสามารถเข้าใจและแนะนำด้วยหลักธรรมคำสั่งสอน และพระธรรมทูตต้องเป็นแบบอย่างในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

@siampongnews ชุดจี้พร้อมแหนบกลัด #3พระอรหันต์ร้านต้นฉบับ ♬ Ready - Official Sound Studio

พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท (วรรณบุตร), ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ฝ่ายวิชาการ ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรพระธรรมทูต กล่าวว่า นิสิตประทับใจกับการฟังบรรยายอย่างมาก เนื่องจากองค์บรรยายได้เล่าถึงประสบการณ์ตรงที่ได้จากการไปศาสนกิจ ในต่างประเทศ ถ่ายทอดความรู้ที่ทำให้นิสิตมองเห็นภาพและสามารถนำไปใช้ได้ในการปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศต่อไป


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รากและเถาตำลึงตากแห้งสรรพคุณเพียบ

วันนี้ 17 กรกฏาคม 2562 สำหรับประโยชน์ของตำลึงด้านการบำรุงร่างกายและการรักษาโรค สามารถใช้ประโยชน์ได้จาก ใบตำลึง ลำต้นตำลึง และ รากตำลึง รายละเอียด ดังนี้ ใบตำลึง สรรพคุณช่วยต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการเสื่อมความเซลล์ในร่างกาย ช่วยบำรุงผิวพรรณ ช่วยป้องกันมะเร็ง ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันโรคโลหิตจาง บำรุงหัวใจ บำรุงกระดูกและฟัน บำรุงสายตา บำรุงเลือด บำรุงน้ำนมแม่ ป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน ช่วยดับพิษร้อน ลดความร้อนในร่างกาย  แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ขับพิษในลำไส้ แก้ท้องผูก ช่วยแก้ผดผื่นคัน รักษาพิษแมลงสัตว์กัดต่อย รักษาฝี รักษาแผลอักเสบ ป้องกันตะคริว รากตำลึง สรรพคุณช่วยลดไข้  แก้อาเจียน บำรุงสายตา เป็นยาระบาย แก้อักเสบ รักษาแผลอักเสบ ลำต้นตำลึง สรรพคุณแก้อาการวิงเวียนศีรษะ แก้อาการตาแดง ลดอาการตาช้ำ ดอกตำลึง สรรพคุณแก้ผดผื่นคัน เมล็ดตำลึง สรรพคุณแก้หิด โทษของตำลึง ตำลึงมีสรรพคุณเป็นยาเย็น หากนำน้ำตำลึงมาทาที่ผิวหนังแล้วไม่รู้สึกเย็น แปลว่า ไม่ถูกโรค ให้หยุดใช้ทันที เพราะ จะทำให้เกิดอาการอักเสบเพิ่มมากขึ้น ตำลึง มีทั้ง ตำลึงตัวผู้ และ ตำลึงตัวเมีย ตำลึงตัวเม

พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตโม หลวงปู่ทิม เนื้อทองคำ จากรังของ นายกฯกิตติ "เจ้ากรมพระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่"

พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตโม หลวงปู่ทิม อิสริโก จัดสร้างเพื่อหารายได้ สร้างหอฉันอุตตโม ออกแบบโดยช่างเกษม มงคลเจริญ ประกอบด้วย เนื้อทองคำ ๑๙ องค์ เนื้อเงิน ๒๙๕ องค์ เนื้อนวโลหะ ๒๕๑๘ องค์ โดยสร้างตามจำนว พ.ศ. หรือปีที่สร้าง คือ ๒๕๑๘ เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ไม่ระบุจำนวนสร้าง เนื้อตะกั่ว ๑๐,๐๐๐๐ องค์...... พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตโม เป็นพระปิดตาที่หลวงปู่ทิม ท่านปลุกเสกนานมากถึง ๗ เดือน เหตุในการสร้างพระปิดตารุ่นนี้คุณชินพร สุขสถิตย์ได้จัดสร้างพระปิดตามหาอุตตโมขึ้น มาก็เพื่อนำรายได้มาสร้างหอฉันเพื่อให้พระเณรในวัดละหารไร่ได้ใช้ประโยชน์และเป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา โดยพระชุดนี้ได้นายช่างเกษม เป็นผู้ออกแบบ การสร้างพิมพ์พระปิดตายันต์ยุ่งสมัยนั้นต้องเอาเทียนมาคลึงเป็นเส้นๆ แบบเส้นขนมจีน แล้วจึงเอาขดกัน เป็นองค์พระปิดตาและอักขระเลขยันต์กว่าจะสร้างได้หรือหล่อ ได้แต่ละองค์ต้องใช้เวลามากและพระที่ได้มักไม่งดงาม ดังนั้นพระปิดตาอุตโมรุ่นนี้นี้นายช่างเกษมจึงแกะจากหินอ่อนเป็นแม่แบบ ทำให้หล่อได้ปริมาณมาก โดยครั้งแรกจัดสร้างเป็นเนื้อนวะโลหะเมื่อเปิดจองแล้วปรากฎว่าหมดอย่างรวดเร็วจนได้เ

ฮือฮา! "ครม.ฮุน มาเนต" ตั้งอดีตสมเด็จพระราชาคณะเพิ่งสึกเป็นเลขาฯก.ต่างประเทศ

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายเฮง สัมริน อดีตประธานสมัชชาแห่งชาติ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชา ในการประชุมรัฐสภาชุดใหม่ของกัมพูชา ซึ่งมีขึ้นในวันนี้ ตามเวลาท้องถิ่น ที่ระบุว่า พลเอก ฮุน มาเนต ซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของ สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แห่งประเทศกัมพูชา อย่างเป็นเอกฉันท์ โดยนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต กล่าวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชา หลังการลงมติว่า วันนี้ ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของกัมพูชา @siampongnews ฮือฮา! ครม. #ฮุนมาเนต ตั้ง อดีตสมเด็จพระราชาคณะเพิ่งสึก ดำรงตำแหน่งเลขาฯ ก.ต่างประเทศ #ข่าวtiktok #tiktokshopครีเอเตอร์ ♬ เสียงต้นฉบับ - ดร.สำราญสมพงษ์นักข่าวป.ธ.5 ทั้งนี้ พรรคประชาชนกัมพูชา หรือ ซีพีพี ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้ง เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย เนื่องจากพรรคฝ่ายค้าน ถูกตัดสิทธิลงเลือกตั้งในครั้งนี้  พร้อมกันนี้นางควน สุดารี ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติ วาระใหม่ 5 ปี และเป็นนักการเมืองหญิง