ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

"เจ้าคุณประสาร" ร่วมเสวนา “ครูกายแก้ว : ความเชื่อใหม่ท้าทายสังคมยุค AI”เมื่อวันที่ 9  กันยายน 2566 พระปราโมทย์ วาทโกวิโท, ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ครูกายแก้ว : ความเชื่อใหม่ท้าทายสังคมยุค AI” จัดโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขับเคลื่อนโดย รศ.ดร.ธัชชนันนท์ อิศรเดช นายกสมาคมศิษย์เก่า มจร และคณะกรรมการสมาคม โดยมีผู้ร่วมการเสวนาวิชาการประกอบด้วย 

1)พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร  สะท้อนประเด็นสำคัญว่า โลกยุคใหม่มีความรวดเร็วมนุษย์มีความเปราะบางมีความกลัวจึงพยายามหาที่พึ่งทางจิตใจ ซึ่งบางอย่างที่พึ่งอาจไม่สามารถหาเหตุผลได้ แต่แท้จริงเหตุผลไม่จำเป็นจะต้องถูกแต่สิ่งที่ถูกจำเป็นต้องมีเหตุผล ซึ่งปัจจุบันมีการบูรณาการบางครั้งแยกกันไม่ระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์ แต่เมื่อศรัทธาสิ่งใดจะต้องมีปัญญากำกับเสมอ ถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายของคณะสงฆ์และมหาวิทยาลัยสงฆ์ในฐานะมหาวิทยาลัยด้านพระพุทธศาสนาระดับโลก จึงต้องตั้งคำถามว่าเราจะพัฒนาสาวกอย่างไรใน 3 ประเด็นประกอบด้วย 1)การศึกษาของสาวก 2)การเผยแผ่ของสาวก 3)การขับเคลื่อนองค์กรชาวพุทธ ควรมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อไปมิทิศทางที่เป็นสัมมาทิฐิ 

@siampongnews มุ้งคอกเลี้ยง#ตั๊กแตน ♬ Tere Baad Nazar Nhi Aati Koi Manjil - Deepak Kurai

2)ศ.พิเศษ ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ราชบัณฑิต สะท้อนประเด็นสำคัญว่า ยังไม่สามารถหาความหมายของคำว่าไสยศาสตร์ว่าแท้จริงว่าคืออะไร อย่างไร แต่สิ่งที่สะท้อนในสังคมไทยคือ คนไทยชอบขอชอบอ้อนวอนเพื่อสนองกิเลสเพิ่มกิเลสของตนเอง จึงไม่ควรใช้คำว่าบวงสรวงภายใต้พระพุทธศาสนาแต่ควรใช้คำว่าเทวดาพลี ซึ่งเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา โดยพระพุทธเจ้ามุ่งให้เป็นมิตรกับเทวดาไม่ควรเป็นศัตรูกับเทวดา ในระดับโสดาบันขึ้นไปจะไม่บนบานไม่บวงสรวงใดๆ คำถามคนที่ไปขอหรือไหว้บูชารูปปั้นต่างๆ ล้วนเป็นคนที่นับถือพระพุทธศาสนา คำถามเพราะเหตุใดชาวพุทธจึงต้องพึ่งสิ่งเหล่านั้น ถือว่าเป็นโจทย์ของพระพุทธศาสนา แต่ถึงจะเชื่อในมิติต่างๆ แต่หัวใจยังเชื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนา ถึงแม้ความเป็นไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์มีความกลมกลืนกัน ราชบัณฑิตจึงย้ำว่าระดับโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นจะไม่ไหว้ไม่ขอเพราะไม่อยากมีอยากเป็นแล้ว โดยความเชื่อแตกต่างกันไม่ควรว่าใครเพราะมีความเป็นปัจเจกบุคคลอยู่ 

@siampongnews #หนังสือสวดมนต์กระแตปกแข็ง ♬ Dj Jalan Pargoy X Goyang Jaypong - DJ MIFTAH

3)ดร.สัจภูมิ ละออ  ผู้เชี่ยวชาญด้านเขมรศึกษา สะท้อนประเด็นสำคัญว่า เราควรเดินทางตามสายขาวคือปฏิบัติตามคำสอนในทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง ส่วนสายดำไม่ควรเข้าใกล้ ซึ่งพิธีกรรมต่างล้วนแยกกันไม่ออกระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์ เช่น การไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ การไหว้บรรพบุรุษ การไหว้พระรัตนตรัย ซึ่งมีปัจจัยมาจากระบบโครงสร้างทางสังคมที่คนต้องการที่พึ่งอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรที่มองว่าพึ่งได้จึงพยายามบูชา แต่ต้องมีสติไม่ควรไปเกี่ยวข้องกับสายดำทุกรูปแบบ โดยย้ำว่าศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งเป็นสายขาวเพียงพอต่อการดำเนินชีวิตในฐานะมนุษย์  

ท้ายสุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานันท์ คุณฑลบุตรได้ร้อยกรอง “เห็นแก้วในกายแทนครูกายแก้ว” 


พื้นธรรมต่างมีบ้างสร้างปัญหา

ธรรมดาต่างจิตคิดขยาย

อวิชาก่อเรื่องในเบื้องปลาย

อาจเสียหายก็เพราะจิตคิดผิดไป

รัตนตรัยใจมั่นอันแน่วแน่

แก่นพุทธแท้เลือนรางจืดจางหาย

ครูกายแก้วคนไม่เห็นแก้วในกาย

สิ่งสุดท้ายสังคมล่มอาจซมซาน

เมื่อจิตตกยกให้เห็นเป็นมนุษย์

ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน

เสริมศรัทธามุ่งมั่นปัญญาญาณ

บนพื้นฐานชีวิตเพ่งพิศธรรม

ใช้ปัญญาเป็นอาวุธคือพุทธแท้

อย่างเพียงแต่โง่งมจมถลำ

ให้คนหลอกจูงจมูกถูกครอบงำ

จนชอกซ้ำชั่วชีวิตคิดผิดทาง 

 


@siampongnews ผ้ามุ้ง#ผ้ามุ้งกลดพระธุดงค์ ♬ Ready - Official Sound Studio

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รากและเถาตำลึงตากแห้งสรรพคุณเพียบ

วันนี้ 17 กรกฏาคม 2562 สำหรับประโยชน์ของตำลึงด้านการบำรุงร่างกายและการรักษาโรค สามารถใช้ประโยชน์ได้จาก ใบตำลึง ลำต้นตำลึง และ รากตำลึง รายละเอียด ดังนี้ ใบตำลึง สรรพคุณช่วยต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการเสื่อมความเซลล์ในร่างกาย ช่วยบำรุงผิวพรรณ ช่วยป้องกันมะเร็ง ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ป้องกันโรคโลหิตจาง บำรุงหัวใจ บำรุงกระดูกและฟัน บำรุงสายตา บำรุงเลือด บำรุงน้ำนมแม่ ป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน ช่วยดับพิษร้อน ลดความร้อนในร่างกาย  แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ขับพิษในลำไส้ แก้ท้องผูก ช่วยแก้ผดผื่นคัน รักษาพิษแมลงสัตว์กัดต่อย รักษาฝี รักษาแผลอักเสบ ป้องกันตะคริว รากตำลึง สรรพคุณช่วยลดไข้  แก้อาเจียน บำรุงสายตา เป็นยาระบาย แก้อักเสบ รักษาแผลอักเสบ ลำต้นตำลึง สรรพคุณแก้อาการวิงเวียนศีรษะ แก้อาการตาแดง ลดอาการตาช้ำ ดอกตำลึง สรรพคุณแก้ผดผื่นคัน เมล็ดตำลึง สรรพคุณแก้หิด โทษของตำลึง ตำลึงมีสรรพคุณเป็นยาเย็น หากนำน้ำตำลึงมาทาที่ผิวหนังแล้วไม่รู้สึกเย็น แปลว่า ไม่ถูกโรค ให้หยุดใช้ทันที เพราะ จะทำให้เกิดอาการอักเสบเพิ่มมากขึ้น ตำลึง มีทั้ง ตำลึงตัวผู้ และ ตำลึงตัวเมีย ตำลึงตัวเม

พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตโม หลวงปู่ทิม เนื้อทองคำ จากรังของ นายกฯกิตติ "เจ้ากรมพระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่"

พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตโม หลวงปู่ทิม อิสริโก จัดสร้างเพื่อหารายได้ สร้างหอฉันอุตตโม ออกแบบโดยช่างเกษม มงคลเจริญ ประกอบด้วย เนื้อทองคำ ๑๙ องค์ เนื้อเงิน ๒๙๕ องค์ เนื้อนวโลหะ ๒๕๑๘ องค์ โดยสร้างตามจำนว พ.ศ. หรือปีที่สร้าง คือ ๒๕๑๘ เนื้อนวโลหะกะไหล่ทอง ไม่ระบุจำนวนสร้าง เนื้อตะกั่ว ๑๐,๐๐๐๐ องค์...... พระปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตโม เป็นพระปิดตาที่หลวงปู่ทิม ท่านปลุกเสกนานมากถึง ๗ เดือน เหตุในการสร้างพระปิดตารุ่นนี้คุณชินพร สุขสถิตย์ได้จัดสร้างพระปิดตามหาอุตตโมขึ้น มาก็เพื่อนำรายได้มาสร้างหอฉันเพื่อให้พระเณรในวัดละหารไร่ได้ใช้ประโยชน์และเป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนา โดยพระชุดนี้ได้นายช่างเกษม เป็นผู้ออกแบบ การสร้างพิมพ์พระปิดตายันต์ยุ่งสมัยนั้นต้องเอาเทียนมาคลึงเป็นเส้นๆ แบบเส้นขนมจีน แล้วจึงเอาขดกัน เป็นองค์พระปิดตาและอักขระเลขยันต์กว่าจะสร้างได้หรือหล่อ ได้แต่ละองค์ต้องใช้เวลามากและพระที่ได้มักไม่งดงาม ดังนั้นพระปิดตาอุตโมรุ่นนี้นี้นายช่างเกษมจึงแกะจากหินอ่อนเป็นแม่แบบ ทำให้หล่อได้ปริมาณมาก โดยครั้งแรกจัดสร้างเป็นเนื้อนวะโลหะเมื่อเปิดจองแล้วปรากฎว่าหมดอย่างรวดเร็วจนได้เ

ฮือฮา! "ครม.ฮุน มาเนต" ตั้งอดีตสมเด็จพระราชาคณะเพิ่งสึกเป็นเลขาฯก.ต่างประเทศ

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของนายเฮง สัมริน อดีตประธานสมัชชาแห่งชาติ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชา ในการประชุมรัฐสภาชุดใหม่ของกัมพูชา ซึ่งมีขึ้นในวันนี้ ตามเวลาท้องถิ่น ที่ระบุว่า พลเอก ฮุน มาเนต ซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของ สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แห่งประเทศกัมพูชา อย่างเป็นเอกฉันท์ โดยนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต กล่าวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชา หลังการลงมติว่า วันนี้ ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของกัมพูชา @siampongnews ฮือฮา! ครม. #ฮุนมาเนต ตั้ง อดีตสมเด็จพระราชาคณะเพิ่งสึก ดำรงตำแหน่งเลขาฯ ก.ต่างประเทศ #ข่าวtiktok #tiktokshopครีเอเตอร์ ♬ เสียงต้นฉบับ - ดร.สำราญสมพงษ์นักข่าวป.ธ.5 ทั้งนี้ พรรคประชาชนกัมพูชา หรือ ซีพีพี ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้ง เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย เนื่องจากพรรคฝ่ายค้าน ถูกตัดสิทธิลงเลือกตั้งในครั้งนี้  พร้อมกันนี้นางควน สุดารี ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติ วาระใหม่ 5 ปี และเป็นนักการเมืองหญิง