วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566

ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสนง.พศ.จัดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรทั่วประเทศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566  ที่หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสัมฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธานเปิดโครงการการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ จัดโดย ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมี นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานการประชุมฯ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเผยแผ่กับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” โดย ศ.เกียรติคุณ น.พ.เกษม วัฒนชัย และการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นโยบายและแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”

ในการนี้ พระครูสารกิจประยุติ ดร. รองเข้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม เจ้าอาวาส วัดธัญญาวาส อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ? ในครั้งนี้ด้วย


ข้อมูลข่าวและที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230915134645701


@siampongnews ชุดจี้พร้อมแหนบกลัด #3พระอรหันต์ร้านต้นฉบับ ♬ Ready - Official Sound Studio

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพลงโค้ชเอกผู้กล้าแห่งถ้ำหลวง แต่งโดยส.สมพงษ์ สร้างสรรค์โดย suno

โค้ชเอกเอกเยี่ยงอาชา กำพร้าฝั่งซ้ายไทยใหญ่ พึ่งใบโพธิ์จนเติบใหญ่ ย่าไร้ที่พึ่งจำโบกมือลา ฐานจิตฝึกวิทย์วิปัสสนา นักธรรมเอกวุฒิพอวัดได้ ฝึกเ...