วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566

ศน.ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย และวัดเนรมิตวิปัสสนา จัดกิจกรรม:วิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล

   


เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566   ณ สำนักวิปัสสนา วัดเนรมิตวิปัสสนา บ้านหัวนายูง ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยพระราชวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธรรมยุต) ให้โอวาทธรรม

นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ พร้อมด้วยนางจารุชา พรมภักดี ภริยานายอำเภอด่านซ้าย/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดเลย หัวหน้าส่วนอำเภอด่านซ้าย และผู้นำทางวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย โดยกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย และวัดเนรมิตวิปัสสนา จัดกิจกรรม:วิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล ในระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2566 โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้หลักธรรมและหลักปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนา อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำให้จิตใจสงบก่อให้เกิดความคิดบวก สร้างสรรค์ และมีความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

@siampongnews ชุดจี้พร้อมแหนบกลัด #3พระอรหันต์ร้านต้นฉบับ ♬ Ready - Official Sound Studio

ข้อมูลข่าวและที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230917105458111

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพลงรอเธอริมบึง

แต่งโดยส.สมพงษ์  สร้างสรรค์โดย suno (Verse 1) นั่งริมบึง เดือนหงาย หัวใจพี่สั่นไหว มองหาแจ่มจันทร์ นัดไว้จะมาหา รอจนสว่างไฉน กานดา ยังไม่มา...