วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566

มหาจุฬาอาศรมร่วมกับวัฒนธรรมโคราช สืบสานรักษาต่อยอดส่งต่อพุทธวัฒนธรรมสู่เยาวชนไทยวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาเลือกศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรมปากช่อง จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566  เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พระครูปลัดอุทัย  พลเทโว,ดร. รองผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ระหว่างวันที่ 8 -9 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  

@siampongnews ผ้ามุ้ง#ผ้ามุ้งกลดพระธุดงค์ ♬ Ready - Official Sound Studio

การจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้  ถือได้ว่าเป็นการบูรณาการทั้ง 3 ฝ่าย คือ บ้าน วัด ราชการโรงเรียน  โดยมีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมเป็นแกน เพื่อส่งเสริมให้ให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนด้อยโอกาส คนในกระบวนการยุติธรรม และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญความดี ได้อบรมคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติธรรม สมาธิ วิปัสสนา มีระเบียบวินัยตามหลักพระพุทธศาสนา ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ทำให้มีความภาคถูมิใจ  และมีความตั้งใจศึกษาปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอน เพื่อนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้  ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน และเป็นเครื่องเตือนสติตนเอง ให้ทำแต่สิ่งดีงามสมกับที่ได้ศึกษาอบรมเรียนรู้มา 

พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มจร ในนามคณะวิทยากร กล่าวเสริมว่า สิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการทำความดีผ่านวิธีคิดและการปฏิบัติ ผ่านการฝึกสติ ไม่ผระมาทในการใช้ชีวิตโดยใช้กระบวนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดว่า "หากคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ ท่านคิดจะทำอะไรเพื่อตัวท่าน ญาติพี่น้อง ครู เพื่อน ชาติ และพระพุทธศาสนา." ด้วยวิธีตระหนักรู้แบบนี้จะทำให้มีสติและเห็นคุณค่าในตนเองเพื่อกระทำสิ่งที่ดีงามต่อไป


@siampongnews มุ้งคอกเลี้ยง#ตั๊กแตน ♬ Tere Baad Nazar Nhi Aati Koi Manjil - Deepak Kurai

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพลงรอเธอริมบึง

แต่งโดยส.สมพงษ์  สร้างสรรค์โดย suno (Verse 1) นั่งริมบึง เดือนหงาย หัวใจพี่สั่นไหว มองหาแจ่มจันทร์ นัดไว้จะมาหา รอจนสว่างไฉน กานดา ยังไม่มา...