วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีฯ"มจร" อบรมเชิงรุกโครงการค่ายนักพัฒนานักรัฐประศาสนศาสตร์เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ที่วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้จัดโครงการอบรมค่ายพัฒนานักรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีพระสุพรรณวชิราภรณ์ ปุญฺญกาโม เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดงาน มีพระครูโสภณวีรานุวัตร ผศ.ดร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี รองผู้อำนวยการวิลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยนิสิตวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ คณะสังคมศาสตร์ กว่า 200 คน เข้าร่วมอบรมโครงการค่ายพัฒนานักรัฐประศาสนศาสตร์

 การอบรมโครงการค่ายพัฒนานักรัฐประศาสนศาสตร์ครั้งนี้ได้เชิญ ผศ.ดร.ธเนศพล อินทร์จันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ม.พิษณุโลก มาให้ความรู้กับนิสิตวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ คณะสังคมศาสตร์ ให้เขาใจถึงการพัฒนานักรัฐประศาสนศาสตร์มากยิ่งขึ้น ซึ่งผศ.ดร.ธเนศพล อินทร์จันทร์ เป็นวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ผลักดันแผนนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาชุมการสร้างเครือข่ายให้กับชุม ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรงมาให้ความรู้กับนิสิตในครั้งนี้

@siampongnews ชุดจี้พร้อมแหนบกลัด #3พระอรหันต์ร้านต้นฉบับ ♬ Ready - Official Sound Studio

ด้านนายปัณณวิชญ์ แสงหล้า (อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ) ผู้จัดทำโครงการในครั้งนี้กล่าวว่า โครงการค่ายนักพัฒนานักรัฐประศาสนศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ มีกลไกในการสร้างเครือข่ายที่จะเข้าไปสู่ชุมชนมให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องจิตอาสา ซึ่งจะเน้นชมรมต่างๆ ที่อยู่ในวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ และให้ทุกชมรมสามารถพัฒนากลไกที่เป็นโครงการให้เข้าไปสู้ชุมชนมากขึ้น การอบรมในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้กับนิสิต ในการวางแผนงานการพัฒนาชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของนิสิตสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมและการดำเนินกิจกรรมต่างโดยเฉพาะการช่วยเหลือชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความรู้ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับนิสิต นักศึกษาด้วย


ที่มา - https://www.banmuang.co.th/news/region/344989


@siampongnews มุ้งคอกเลี้ยง#ตั๊กแตน ♬ Tere Baad Nazar Nhi Aati Koi Manjil - Deepak Kurai

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วธ.ประเดิมงานใต้ร่มพระบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เปิดสารพันอาหารย่านกะดีจีน-คลองสาน”

กระทรวงวัฒนธรรมเปิด “งานวัดพัฒนาประชาคม ไหว้พระรับพรย้อนวันวาน สารพันอาหารย่านกะดีจีน-คลองสาน” ณ วัดประยุรวงศาวาส  ภายใต้งานใต้ร่มพระบารมี 2...