วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยสงฆ์ "มมร" และ "มจร" ประชุมทวิภาคีร่วมมือผลิตบัณฑิต

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566  ที่ห้องประชุมหอสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พระเทพวัชรเมธี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ พระราชวัชรสารบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะในโอกาสที่มาเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยและร่วมประชุมทวิภาคี          

พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร กล่าวว่าการประชุมร่วมกันทั้งสองมหาวิทยาลัยสงฆ์ในครั้งนี้สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งได้เลือกสังกัดมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 4 คือกลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2566 เรื่องการกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันการศึกษา เพื่อจะให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆในประเทศไทยกำหนดพันธกิจของตนเองให้ชัดเจนว่าจะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านใด เมื่อมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งเลือกสังกัดกลุ่ม 4 และได้ส่งมติสภามหาวิทยาลัยแจ้งกระทรวงอุดมศึกษาฯแล้ว วันนี้ผู้บริหารหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งจึงได้ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดบทบาท ภาระหน้าที่ในการดำเนินงานในลักษณะที่เชื่อมสัมพันธ์กัน จากนี้ไปมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งจะได้ปรึกษาหารือกันเพื่อจัดการศึกษาโดยเน้นการศึกษาพระพุทธศาสนา การเเผยแผ่พระศาสนา การบูรณาพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ เป็นต้น         

@siampongnews ชุดจี้พร้อมแหนบกลัด #3พระอรหันต์ร้านต้นฉบับ ♬ Ready - Official Sound Studio

"การให้ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด มีพันธกิจและเป้าหมายที่สอดคล้องกันจับมือกันเดินไปข้างหน้าเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถด้านพระพุทธศาสนา สร้างศาสนทายาทให้มีใจรักในงานเผยแผ่ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งจะดำเนินการร่วมกันนับจากวันนี้เป็นต้นไป" พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวในตอนท้าย


@siampongnews กาแฟดำจินดา 1 แถม 1 [กาแฟดำ 1 + โกโก้ 1] ลดราคาเหลือเพียง ฿390.00! #คนจนมีสิทธิไหมคะ ♬ Cooking Time - Lux-Inspira

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพลงรอเธอริมบึง

แต่งโดยส.สมพงษ์  สร้างสรรค์โดย suno (Verse 1) นั่งริมบึง เดือนหงาย หัวใจพี่สั่นไหว มองหาแจ่มจันทร์ นัดไว้จะมาหา รอจนสว่างไฉน กานดา ยังไม่มา...